Błąd parsowania dokumentu XML w e-Deklaracje

Podczas podpisywania dokumentów poprzez wtyczkę e-Deklaracje zainstalowaną w Adobe Reader spotkać się możemy z błędem przesyłania danych. Komunikat jaki jest wyświetlany brzmi: Wystąpił problem podczas parsowania dokumentu XML -- zmień na konsoli ustawienia SOAP.wiredump na TAK.


Rozwiązanie Problem rozwiązuje instalacja najnowszej wersji wtyczki.


Gdzie ją pobrać?:

  • wtyczkę pobieramy bezpośrednio ze strony Ministerstwa Finansów,
  • dokładnie w zakładce Do pobrania.
Powiązane artykuły: Wtyczka - e-Deklaracje - Adobe Reader - dokument XML